Voorwoord Anba Arseny

De Koptische kerk heeft een rijke programma in de kerkelijke lezingen het hele jaar rond, die op een harmonieuze prachtig volgorde is opgesteld, tegelijkertijd zijn de stukken van de lezingen uit de Bijbel  nauwkeurig gekozen om elkaar aan te vullen, zowel in de lezingen van dezelfde dag als de opstelling van de hele maand of zelfs in de gelegenheden van de kerk.

 

Het jaarprogramma is volledig, zowel in de lezingen van zondagen als doordeweeks en eveneens tijdens vastenperiodes en feesten.

Deze volledigheid geeft het spiritueel erfgoed die de rijkdom en de roem van spiritualiteit van rituelen in de Koptische Orthodoxe kerk weer. en vervolgens bewaart het en draagt het over door de tijd en tot aan vele generaties.

 

De lezingen zijn in die prachtig uitstraling volgorde tot stand gekomen om de daden van de Heilige geest te getuigen, niet alleen in de voorvaders die het opgesteld hebben, maar ook in de kerk die het bewaard heeft ,door de continuïteit van het te presenteren. Dit heeft tot het presenteren van een accuraat Theologisch overtuiging  geleid en een rechte spirituele weg door de generaties heen te bewaren. Zodanig hebben de lezingen een educatieve, onderwijzende functie .

In het licht van haar concepten ,nemen de generaties de verstandelijke melk over en vervolgens groeien in de kennis en nemen de Goddelijke feiten op een gemakkelijke manier. Derhalve de Christendom een geest van overname. Dit bestaat niet alleen maar uit geleerde kennis. Door de ordening van de lezingen neemt deze functie waar. De effectiviteit daarvan over de generaties heen is bewezen.

 

Het is waarlijk schitterend dat de kerk deze lezingen in een bescheiden sfeer en een vrome melodie aan ons presenteert, die aan ons vervolgens de gekreuns van de Heilige Geest overdraagt. Hij roept de ziel tot berouw en leidt haar om binnen te gaan met de geur van de stijgende wierook naar de gemeenschap met de geestelijke wezens in de hemel.

 

Ik presenteer dit werk aan u- beste lezer- Ik bid tot God dat het een reden van baat en zegen, dat het een motivatie voor vele om  an een gespecialiseerde  studie in dit belangrijke onderwerp te beginnen. Door de voorspraak van onze moeder Heilige Maagd Maria en de gebeden van onze zalige vader Zijn Heiligheid Paus Tawadrous II, moge God hem voor ons bewaren.

 

Anba Arseny

Bisschop van Nederland